کادر مجموعه آموزشی آموزگار

علیرضا حسن پور 

موسس و مدیر مجموعه آموزگار

منصوره جعفری

معاون اجرایی

10 سال سابقه کار

 

محمد شادمانی

معاون آموزشی

4 سال سابقه کار

 

مینا مستری

تسهیلگر آموزشی پیش دبستان

15 سال سابقه کار

معظمه برخوری

آموزگارپایه اول

8 سال سابقه کار

 

معظمه بهنامی

آموزگار پایه دوم

6سال سابقه کار

 

رقیه عرب زاده

آموزگارپایه سوم

5 سال سابقه کار

نام عطیه گلستانی نیا

آموزگار پایه چهارم

7 سال سابقه کار

 

سپیده فتحی زاده

آموزگار پایه پنجم

10 سال سابقه کار

 

ساناز رادمنش

آموزگار پایه ششم

15 سال سابقه کار

مریم حقیقی

مربی نجوم

15 سال سابقه کار

 

اعظم راینی زاده

مربی تیزهوشان

 

  آدرس: کرمان-بلوارجمهوری-جمهوری 25-پیش دبستان و دبستان غیردولتی آموزگار

 ساعات کار: شنبه الی چهارشنبه 8 الی 14

 تلفن ثابت: 03432119211

 سامانه پیامکی: 50005415151515

 شبکه های اجتماعی: pishdabestani_amoozegar@     

  شبکه های اجتماعی: amoozegarschool2@         

 ایمیل: amoozegarschool2@gmail.com