افتخارات فرزندان آموزگار

کسب رتبه اول مسابقات حفظ قرآن توسط دانش آموز پایه چهارم در سطح اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان 

کسب رتبه دوم مسابقات کتابخوانی توسط دانش آموز پایه چهارم در سطح اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان 

کسب دیپلم افتخار توسط دانش آموز پایه اول در جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو 1399

کسب دیپلم افتخار توسط دانش آموز پایه سوم در جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو 1399

کسب رتبه چهارم  المپیاد ریاضی استان توسط دانش آموز پایه چهارم 1400

کسب رتبه برتر  المپیاد ریاضی استان توسط دانش آموز پایه ششم 1400

کسب رتبه هفدهم  المپیاد ریاضی کشوری توسط دانش آموز پایه ششم 1400

کسب دیپلم افتخار توسط دانش آموز پایه چهارم  در جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو1400

کسب دیپلم افتخار توسط دانش آموز پایه سوم در جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو 1400

کسب مدال نقره در المپیاد اسیایی  ریاضی 2021 در بین 23 کشور و 4000  نفر شرکت کننده توسط دانش آموز پایه سوم 

کسب مدال برنز در المپیاد آسیایی ریاضی 2021 در بین 23 کشور و 4500 نفر شرکت کننده توسط دانش آموز پایه چهارم 

کسب مدال طلا در المپیاد آسیایی علوم 2021 در بین 23 کشور و 4500 نفر شرکت کننده  توسط دانش آموز  پایه سوم .

کسب مدال طلا در المپیاد آسیایی علوم  2021  در بین 23 کشور و 4500 نفر شرکت کننده توسط دانش آموز پایه چهارم .

 

  آدرس: کرمان-بلوارجمهوری-جمهوری 25-پیش دبستان و دبستان غیردولتی آموزگار

 ساعات کار: شنبه الی چهارشنبه 8 الی 14

 تلفن ثابت: 03432119211

 سامانه پیامکی: 50005415151515

 شبکه های اجتماعی: pishdabestani_amoozegar@     

  شبکه های اجتماعی: amoozegarschool2@         

 ایمیل: amoozegarschool2@gmail.com