سامانه پیامکی

والدین می توانند پیام ها وسوالات خود را به سامانه پیامکی 50005415151515 ارسال نمایند.

 

اخبار

خبر شماره 2

اولین جلسه شوای آموزگاران درسال جدید مورخ 1400/01/15  برگزار گردید . 

 

خبر 1

اولین جلسه انجمن محترم اولیا و مربیان در سال جدید روز چهارشنبه مورخ 1400/01/18 برگزار گردید . 

 

  آدرس: کرمان - بلوار جمهوری - جمهوری 25 - دبستان غیردولتی آموزگار

 ساعات کار: شنبه الی چهارشنبه 8 الی 14

 تلفن ثابت: 03432119211

 سامانه پیامکی: 50005415151515

 شبکه های اجتماعی: amoozegarschool2@

 ایمیل: amoozegarschool2@gmail.com