برگزاری اولین جلسه شورای معلمان سال تحصیلی1401-1400

اولین جلسه شورای معلمان مجموعه هوشمند پسرانه آموزگار با حضور کادر توانمند اداری و آموزشی روز دوشنبه4 مرداد 1400 در محل مدرسه برگزار شد.

این جلسه جهت برنامه ریزی آموزشی سال تحصیلی  جدید تشکیل شد
در این جلسه ابتدا جناب آقای حسن پور مدیریت مرکز ضمن تشکر از تلاش و زحمات همکاران گرامی ، طرح ها و برنامه های پیشنهادی که برای سال تحصیلی پیش رو مد نظرشان بود را بیان کردند در ادامه خواستار نظرات معلمان و معاونین نیز در این زمینه شدندو اهداف آموزشی مرکز توسط  ایشان بیان شدو همکاران طرح های نوین آموزشی خود را مطرح کردندو همچنیندر این جلسه در خصوص مسائل و راهکارهای اجرائی بحث و تبادل نظر شد 

 

 

 

  آدرس: کرمان-بلوارجمهوری-جمهوری 25-پیش دبستان و دبستان غیردولتی آموزگار

 ساعات کار: شنبه الی چهارشنبه 8 الی 14

 تلفن ثابت: 03432119211

 سامانه پیامکی: 50005415151515

 شبکه های اجتماعی: pishdabestani_amoozegar@     

  شبکه های اجتماعی: amoozegarschool2@         

 ایمیل: amoozegarschool2@gmail.com